advokátní kancelář Brno

Coufal, Georges & partners

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o. Brno - představení naši kanceláře

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o., je moderní advokátní kancelář se sídlem v Brně, která poskytuje komplexní právní služby klientům, kteří požadují především srozumitelná stanoviska a účinné řešení jejich problémů. Nabízíme flexibilní a spolehlivý přístup k právnímu poradenství respektující neustálé změny a vývoj ve společenském a podnikatelském prostředí odrážející se i v právním odvětví.

Právní tým naší kanceláře má dlouhodobou praxi v zastupování klientů v oblasti práva civilního i práva obchodních korporací, práva autorského, práva ochranných známek a průmyslových vzorů, správního práva a v neposlední řadě v oblasti právní úpravy veřejných zakázek.

Právní poradenství poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce a díky spolupráci s kooperujícími advokátními kancelářemi nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí.

Za samozřejmost považujeme zachování všeobecného přehledu v aktuální právní problematice jednotlivých členů našeho právního týmu i přes jejich specializaci na pro klienty nejvýznamnější z právních odvětví. Klientům zajišťujeme poradenství nejen v právu, ale také v dalších odborných oblastech prostřednictvím kooperace s daňovými poradci, soudními znalci, notáři, realitními makléři, architekty a dalšími odborníky pro daný obor.

Našim klientům poskytujeme individuální a osobní služby, a to vždy s důrazem na vstřícnost vůči jejich požadavkům a s cílem dosáhnout výsledku odpovídajícího jejich potřebám.

První konzultace je klientovi poskytována ZDARMA!

změny v občanském zákoníku
Změny v občanském zákoníku v pdf

ČLENOVÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

JUDr. Radek Coufal

radek.coufal@coufal-georges.cz
tel.: +420 608 963 336
datová schránka : ntzhuyp

Jako jeden ze zakladatelů Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners, s.r.o. Vám může nabídnout využití svých odborných znalostí a zkušeností získaných 16 let provozovanou advokátní praxí.

Je absolventem Masarykovy univerzity, Právnické fakulty v Brně, kde následně působil též jako asistent na katedře Pracovního práva.

Zkušenosti dále získával jako právník Úřadu pro hospodářskou soutěž a koncipient v advokátních kancelářích.

Od roku 1998 vykonává advokátní praxi nejdříve jako samostatný advokát, následně ve sdružení s JUDr. Georgesem a Mgr. Maršálkem a následně se stává společníkem Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners, s.r.o., kde působí dodnes.

JUDr. Radek Coufal poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích s maximálním využitím svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti trestního, obchodního a občanského práva, získaných 16 letou advokátní praxí. Advokacie je od počátku nejen jeho prací, ale i koníčkem.

JUDr. Steve Georges

steve.georges@coufal-georges.cz
datová schránka : faqhndp
tel.: +420 602 714 476

Jako jeden ze zakladatelů Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners, s.r.o. Vám může nabídnout využití svých odborných znalostí a zkušeností získaných 13 let provozovanou advokátní praxí.

Je absolventem Masarykovy univerzity, Právnické fakulty v Brně.

Zkušenosti dále získával jako koncipient v advokátní kanceláři.

Od roku 2002 vykonává advokátní praxi ve sdružení s JUDr. Coufalem, následně i s Mgr. Maršálkem a následně se stává společníkem Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners, s.r.o., kde působí dodnes.

JUDr. Steve Georges poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích s maximálním využitím svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti trestního, obchodního a občanského práva, získaných 13 letou advokátní praxí. Advokacie je od počátku nejen jeho prací, ale i osobní prioritou.

Mgr. Petr Maršálek

petr.marsalek@coufal-georges.cz
datová schránka : 5fngw52
tel.: +420 775 214 413

Jako jeden z dlouhodobých partnerů Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners, s.r.o. Vám může nabídnout využití svých odborných znalostí a zkušeností získaných působením v oboru advokacie po dobu více než 10-ti let.

Je absolventem Masarykovy univerzity, Právnické fakulty v Brně, kterou studoval při souběžném studiu Fakulty sociálních věd na Karlově univerzitě v Praze.

Právní zkušenosti dále získával jako advokátní koncipient advokátní kanceláře v Brně, jako podnikový právník velké výrobní společnosti a následně jako advokát ve sdružení s JUDr. Coufalem a JUDr. Georgesem a v Advokátní kanceláři Coufal, Georges& partners, s.r.o., kde působí dodnes.

Mgr. Petr Maršálek poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích se zaměřením zejména na oblast obchodního práva, občanského práva a práva správního s cílem nalézt pro klienty vždy optimální řešení jejich situace.

ADVOKÁT

Mgr. Karel Kumžák

karel.kumzak @coufal-georges.cz

TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT

Mgr. Michala Tůmová
michala.tumova@coufal-georges.cz

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Mgr. Erika Stašková

ASISTENTKA KANCELÁŘE

Iva Huňařová
DiS. Lenka Janková

tel: +420 542 212 191
ak.info@coufal-georges.cz

právní služby Brno | advokáti Brno | právník Brno

© Advokátní kancelář Coufal, Georges & Partners s.r.o. 2014 | tvorba www stránek SKILL production s.r.o. | XHTML 1.0 valid